PROJELERİMİZ

Sağlık ve Engelliler Projesi


ENGELLİLER TURİZM GELİŞTİRME KOOPERATİFİ

Amacımız, Engelli vatandaşlarımızın kurduğu Engelliler Turizm Geliştirme Kooperatifi vasıtasıyla, engelli vatandaşlarımıza turizm sektörü içinde istihdam olanakları sağlamaktır.

ARAMIZDA ENGEL YOK PROJESİ

Bu proje ile Turizm Kooperatifleri içinde engelli kişileri  istihdam etmek, el sanatları üretmek, çiftlik turizmi içine kanalize etmek, böylece aradaki engelleri kaldırmak hedeflenmiştir. Proje kapsamında rehabilitasyon tesislerinin kurulması, çeşitli mesleki eğitimler verilerek meslek sahibi etmek gibi çalışmalar yapılmaktadır.

TERMAL TURİZM  PROJESİ

Turizmin on iki aya yayılması politikasında termal turizm projelerimiz en önemli alternatiflerden birisidir. Türkiye termal kaynaklar açısından oldukça zengin bir ülkedir. Alpin–Orojenik kuşağı olarak adlandırılan genç bir dağ zinciri üzerindedir. Termal kaynakların turizm sektöründe kullanımı; enerji yada sağlık gibi alanlardaki kullanımının alternatifi olabileceği gibi tamamlayıcısı da olabilir. Turizm sektöründe termal kaynakların kullanımı, konaklama tesislerini gündeme getirmektedir.
Termal turizm stratejisine baktığımızda, stratejik kararlara temel teşkil edecek durum analizi, Türkiye’nin bu konudaki potansiyelini ortaya koyar. Bu da bize Türkiye’nin termal turizm açısından hangi noktalarda güçlü hangi noktalarda zayıf olduğunu gösterir. Termal turizmin özellikleri dikkate alınarak termal tesislerin on iki ay hizmet verebileceği düşünülmektedir. Yine sağlık hizmeti de verilecek tesislerin, uzun süreli konaklamalar sağlayacağı varsayılmaktadır. Sağlık ve termal turizmi için çok sayıda yabancı turistin Türkiye’ye geleceği ve para harcayacağı düşünülmektedir.
Yine Termal Turizm Projelerimizden biri olan Termal kentler, kültür turizmi ile iç içe giren klima merkezleri haline getirilip birinci yaş turisti de çekebilecek entegre projeleri uygulayan animasyon merkezleri olan kentlerdir. Dünya ülkeleri bu kavram altında termal kentleri müstakil destinasyona tabi tutmuşlardır. Termal turizminde kentler markalaşmalıdır. Sadece üçüncü yaşa hitap eden kür merkezleri olmamalıdır. Termal konaklama tesisleri ve yan üniteleri inşa edilirken bulunduğu kent termal kent ilan edilip, tipolojisi ortaya koyulup, turizm pazarına sunuluşunda bütün kent kendine özgü tipolojisini kendi tarihinden getirdiği kültür nüveleriyle oluşturup, abideleşmelidir.