PROJELERİMİZ

Destinasyon ve Tanıtım Projeleri


ADIM ADIM İSTANBUL PROJESİ

20. yüzyılda, "Türkiye'nin en önemli şehri" niteliğini taşıyan  "İstanbul"un, 21. yüzyılda üstleneceği yeni rol, bir "dünya şehri" veya "bölgesel bir merkez" konumudur...

Bu konuda, yaratılacak kavrama uygun çalışma ve çabalar, şehrin hemşehrilerinden, en yetkili makamlarına kadar,  her düzeyde, gerek sosyal, gerekse ekonomik yönlerden getirileri ile İstanbul'un gerçek yerini bulmasını sağlayacaktır.
İstanbul, dünyada coğrafya, tarih, arkeoloji, ekoloji, sanat, kültür, moda, etnoloji... açılarından ikinci bir örneği olmayan bir kenttir. Dünya turizminde İstanbul, görülmesi  -gidilmesi gereken yerler sıralamasında ilk sıralarda yer almalıdır.

İstanbul'u "Türkiye Tanıtımı"nın alt başlıklarından biri olarak değil de ( o yapıla dursun...) ,  başlı başına bir ürün olarak ele alıp, rekabet edebilirliğini artırıcı biçimde tanıtmakta sayısız pratik yararlar vardır. Ayrıca, İSTANBUL' dan yola çıkan bir tanıtımın, "Türkiye Tanıtımı" konusuna da sinerjik yararları olacağı tartışılmayacak kadar açıktır...

İstanbul'un İstanbul olarak önemi, İstanbulluların, 21. yüzyılı İstanbul ile birlikte yaşatma çaba ve çalışmalarıyla gerçekleşecektir.

Yoğun iş temposunda fark edemediğimiz ama her gün önünden geçtiğimiz, yolunda yürüdüğümüz, çoğu kere içine bile girip buranın tarihi ve kültürel bir değere sahip olduğunu unuttuğumuz şu günlerde, İstanbul; ilçe ilçe ,semt semt bir kültür hazinesidir. Bu hazineyi parça parça incelemeye karar vererek, ilk adım olarak Beykoz’un bilinen ve gizli kalmış tarihi ve kültürel değerlerini; buranın halk kültürleriyle birlikte yapısını inceleyerek , bölgenin tanıtımına ve tarihi değerlerinin korunup restore edilmesine katkıda bulunmayı hedefledik.. Bundan dolayı dia gösterisi eşliğinde hem Beykoz’un bu unutulmuş kültürel hazinelerini tanıtmak, hem bunların korunması yönünde halkı bilinçlendirmek, hem de bunların restorasyonunu sağlamak amacıyla kamuoyu oluşturmak amacımızdı.

Adım Adım İstanbul Projesi kapsamında İstanbul ilçelerinin ve dolayısıyla İstanbul’un kültürel hazinelerini tanıyan ve koruyan bilinçli bir İstanbullu kitle oluşumunu sağlamak amacıyla başlayan çalışmalarımız, İkinci Adımda Küçükçekmece, Üçüncü Adımda Adalar, Dördüncü Adımda Üsküdar olarak yapılmış olup diğer adımlar için çalışmalarımız devam etmektedir.

 

İstanbul'u "Türkiye Tanıtımı"nın alt başlıklarından biri olarak değil de ( o yapıla dursun...) ,  başlı başına bir ürün olarak ele alıp, rekabet edebilirliğini artırıcı biçimde tanıtmakta sayısız pratik yararlar vardır. Ayrıca, İSTANBUL' dan yola çıkan bir tanıtımın, "Türkiye Tanıtımı" konusuna da sinerjik yararları olacağı tartışılmayacak kadar açıktır...

İstanbul'un İstanbul olarak önemi, İstanbulluların, 21. yüzyılı İstanbul ile birlikte yaşatma çaba ve çalışmalarıyla gerçekleşecektir.

Yoğun iş temposunda fark edemediğimiz ama her gün önünden geçtiğimiz, yolunda yürüdüğümüz, çoğu kere içine bile girip buranın tarihi ve kültürel bir değere sahip olduğunu unuttuğumuz şu günlerde, İstanbul; ilçe ilçe ,semt semt bir kültür hazinesidir. Bu hazineyi parça parça incelemeye karar vererek, ilk adım olarak Beykoz’un bilinen ve gizli kalmış tarihi ve kültürel değerlerini; buranın halk kültürleriyle birlikte yapısını inceleyerek , bölgenin tanıtımına ve tarihi değerlerinin korunup restore edilmesine katkıda bulunmayı hedefledik.. Bundan dolayı dia gösterisi eşliğinde hem Beykoz’un bu unutulmuş kültürel hazinelerini tanıtmak, hem bunların korunması yönünde halkı bilinçlendirmek, hem de bunların restorasyonunu sağlamak amacıyla kamuoyu oluşturmak amacımızdı.

Adım Adım İstanbul Projesi kapsamında İstanbul ilçelerinin ve dolayısıyla İstanbul’un kültürel hazinelerini tanıyan ve koruyan bilinçli bir İstanbullu kitle oluşumunu sağlamak amacıyla başlayan çalışmalarımız, İkinci Adımda Küçükçekmece, Üçüncü Adımda Adalar, Dördüncü Adımda Üsküdar olarak yapılmış olup diğer adımlar için çalışmalarımız devam etmektedir.

 

 

İLLER 2000 – TARİHİ KENTLER PROJESİ

2000’li yılların kültür turizmi politikasından yola çıkarak, Türkiye’nin Tanıtımını il il yaparak detaylı ve doğru bilgiye ulaşma hedefimizi proje haline getirerek İLLER 2000 – TARİHİ KENTLER PROJESİ çalışmalarına başladık. Bu proje kapsamında illerin bilinen ve gizli kalmış doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin, halk kültürleriyle birlikte yapısını inceleyerek , bölgelerin tanıtımına ve tarihi değerlerinin korunup restore edilmesine katkıda bulunmayı hedefledik. Araştırma yapılan illerin kültürel eserlerinin diaları çekilerek hem kültürel bir arşiv oluşturulması, hem de bu dialarla hazırlanan CD’ler eşliğinde her ilin kendi görsel reklam malzemesinin oluşturulmasını yani illere göre halk kültürleri arşivlerinin oluşturulmasını amaçladık.

Halk kültürlerimizin detaylı araştırılması sonucunda her ilin kendi kültürel özellikleri ile hazırlanan görsel tasarımlar sayesinde iç ve dış turistlerin bilinçlendirilmesi, dikkatlerin bu bölgelere çekilmesi, bölgelerin turizm endüstrisine kazandırılıp, kültürel tanıtımı yapılan illerimize turist akışını sağlayarak ülkemize döviz teminini arttırmayı amaçladık.

TARİHİ KENTLER’in, Orta Asya’daki Turkik boylarının arkaik dönemden milattan sonraya kadar göç izlerindeki mezar taşlarını incelenmesi, boylarının tespiti, üzerindeki işaret ve imlerinden mesleklerinin tespiti, milattan sonra ile çakıştırma, tarihi kalıntılarla yeni yapılacak turizm alanlarının uyum sağlaması çalışmaları, Belediye Başkanlarının eğitilip yeni inşaat ve çevre düzenine uyum sağlaması, yine bu proje kapsamında ki amaçlarımız arasındadır. 
Bu Proje için Konya, Muğla, Isparta, Antalya, Denizli, Ankara, Mardin, Aydın Valilikleri ile çalışılmış ve çalışmalarımız halen devam etmektedir.

 

Bu proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır:

  1. ADIM ADIM ELAZIĞ : İLLER 2000 – TARİHİ KENTLER PROJESİ kapsamında, Elazığ’ın bilinen ve gizli kalmış tarihi ve kültürel değerleri; buranın halk kültürleriyle birlikte yapısı incelenmiş, bölgenin tanıtımına ve tarihi değerlerinin korunup restore edilmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Özellikle Arıcak, Baskil, Harput bölgeleri başta olmak üzere, tarihi eserlerin, el sanatlarının, koç başlı mezar taşlarının tespiti ve Elazığ müzesine yerleştirilmesi konularında çalışmalar yapılmıştır.
  2. ADIM ADIM GAP : İLLER 2000 – TARİHİ KENTLER PROJESİ kapsamında bölgenin el sanatlarını, yöresel yemeklerini, kültür verilerini, arkeolojik kazı izlerini canlı tutabilmek amacıyla Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak’ta çalışmalar yapılmıştır.
  3. TÜRK İSLAM ŞEHRİ TOKAT : İLLER 2000 – TARİHİ KENTLER PROJESİ kapsamında Tokat’ın turizme açılışı, eski binaların koruma altına alınması, eski kentin yeni kentten  ayrılması tarihi yerlerin canlı tutulması, restorasyonlar, geleneksel yemeklerin tanıtımı, uluslararası destinasyonu, el sanatlarının tanıtımı...vb. alanlarda  Kültür Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışılmıştır.
  4. KÜLTÜR VERİLERİYLE GÜNEYDOĞU ANADOLU : İLLER 2000 – TARİHİ KENTLER PROJESİ kapsamında Elazığ, Batman, Hasankeyf, Hakkari, Van (Akdamar Kilisesi) bölgelerinin el sanatlarını, yöresel yemeklerini, kültür verilerini, arkeolojik kazı izlerini canlı tutabilmek amacıyla çalışmalar yapılmıştır.
  5. ADIM ADIM NEVŞEHİR : İLLER 2000 – TARİHİ KENTLER PROJESİ kapsamında kültür verileri ile  Nevşehir ve ilçelerinin (Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Ürgüp) tarihi ve kültürel değerlerini, unutulmuş el sanatlarını ve  mutfağını, tarihi kentler projesi içinde belirtilen atraksiyonlara uyum sağlatarak, tabi dolaşım aksını tespit etmek ve bu dolaşım aksı üzerinde konaklama ve yan ünitelerini oluşturmak, Turizm Kooperatif kuruluşlarını sağlamak, kooperatifler vasıtası ile tabanı turizme hazırlayarak otel, motel, tatil köyü, eğlence yerlerinin oluşumunu sağlayarak turizme açmak amaçlanmıştır. Kaya lokantalar, kaya pansiyonlar, kaya eğlence yerlerinin yapılması, yurt içi ve yurt dışı turizme açılma çalışmalarının yapılması, yukarıda sayılan ilçelerde, basit sakin çevreye uyum sağlayan otantik konaklama ve yan ünitelerinin oluşturulması, el sanatları atölyeleri oluşturulması (Avanos’da çanak çömlek, diğer ilçelerde otantik halı çalışmaları, mermer çalışmaları), Mustafa Paşa restorasyon çalışmaları bu proje kapsamında yapılmıştır. Sinasos lokanta restorasyonu ile şarap degüstasyonu başlatılmış, ilçelerde şarapçılığın ortaya çıkması yönünde çalışmalar yapılmıştır.


ANADOLU 2010 TANITIM PROJELERİ

İl, ilçe, köy en uç nokta olan cazibe merkezlerinin dolaşım aksı içine alınması, tanıtımı, kültür verilerinin, unutulmuş el sanatlarının, turizme kazandırılması ve pazarlama ortamlarının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan bu projenin çalışmaları devam etmektedir.

ARKAİK DÖNEMDEN BUGÜNE TÜRK KÜLTÜRÜ İLE KKTC PROJESİ

2000’li yılların kültür turizmi politikasından yola çıkarak, KKTC’nin tanıtımına katkı sağlayacak, detaylı ve doğru bilgiye ulaşma hedefiyle bu projenin çalışmalarına başladık. Bu proje kapsamında KKTC’nin bilinen ve gizli kalmış doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin, halk kültürleriyle birlikte yapısını inceleyerek , bölgelerin tanıtımına ve tarihi değerlerinin korunup restore edilmesine katkıda bulunmayı hedefledik. 
    
Halk kültürlerimizin detaylı araştırılması sonucunda, KKTC’nin kendi kültürel özellikleri ile hazırlanan görsel tasarımlar sayesinde, iç ve dış turistlerin bilinçlendirilmesini, dikkatlerin bu ülkeye çekilmesini, ülkenin turizm endüstrisine kazandırılıp, kültürel tanıtımının yapılarak, turist akışının arttırılmasını amaçladık.

        

      

 

ORGANİZE TURİZM SERGİ, KERMES VE PANAYIRLAR PROJESİ 

Ekonomik krizden son derece etkilenen 2. ve 3. yaş grubu işsiz ve en alt geçim seviyesindeki kişilerin; tanıtım ağırlıklı, sanayisi bulunmayan özellikle unutulmuş el sanatı ürünleri, geleneksel gıda maddeleri, el sanatları ve hediyelik eşya ürünleri gibi alanlarda, kermes, sergi ve panayırlar içinde Vakıf destekli iş edinmeleri amaçlanmıştır. Özellikle mevcut olan   köyler, panayır merkezleri haline getirilecektir. Böylece köyden şehre göçlerin tersine işlemesini sağlayacak, şehirden köye yerleşmelerin sağlanacağı alanlar oluşacaktır. Panayır merkezleri içinde Turizm becerileri ile istihdam çalışmaları yapılarak projemiz amacına ulaşacaktır.