YAYINLARIMIZ

Kitaplarımız


         

Kitap Adı: Kültür Verileriyle Alaçatı

Yazarı: Ayça ADALILAR

Ankara – 1988

Tarih çağlarından başlayarak Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türk boylarının ve boylar arasındaki dil, ırk, kültür verileriyle ve tarihi olgularla zamanımıza kadar Alaçatı’nın Türk toplumu olarak yaşadığını ve toplumların kültürlerine, örf, adet ve geleneklerine, dillerine sahip çıkmaları ve bunları anadan kıza, babadan oğula, kuşaktan kuşağa aktarmalarını konu alan 5 Şubat 1988 Alaçatı Şeref Günü Sempozyumu tebliğleri toplanarak kitap haline getirilmiştir.

 

          

Kitap Adı: Arkaik Dönemden Bugüne Kıbrıs’ta Türk Kültürü ve Turizm Politikası

Lefkoşe – 1989

Bu kitap 30-31 Ekim – 1 Kasım 1989 tarihleri arasında KKTC Başbakanlığı ve Turizm Geliştirme Vakfının Lefkoşe Kültür Merkezi’nde ortaklaşa düzenledikleri “Arkaik Dönemden Bugüne Kıbrıs’ta Türk Kültürü ve Turizm Politikası” Sempozyumunda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden, tebliğ sunmak üzere sempozyuma iştirak eden değerli bilim adamları ile KKTC’nin yetiştirdiği değerli araştırmacıların tebliğlerinden oluşmuş bir Kıbrıs-Türk Kültürü ziyafetidir.

            

Kitap Adı: Türklerde Halı Sanatı

Yazarı: Ayça ADALILAR

Ankara – 1989

Bu kitap, bugün belirli niteliklerinden yoksun kalan halıcılık sanatını, geçmişteki onurlu yerine tekrar kavuşturmayı amaç edinen, Türk Halıcılığının devamını ilmin objektif gözü altında, geleneksel devamlılığı çeşitli kültür etkileri ile bütünleyip evrensel düzeyde yaşatabilmeyi uygarlık ölçüsü olarak alan Ayça Adalılar’ın bu konudaki çeşitli seminerlerinin derlemesidir.

         

Kitap Adı: Kültür Verileriyle Denizli ve 2000 Yılının Turizm Politikası İçinde Denizli’nin Yeri

Yazarı: Ayça ADALILAR

Ankara – 1989

Gerek kültür gerekse doğa güzelliği ve termal tesisleriyle kültürel sanatı ve dokumalarıyla turistik belde konumunu günümüzde muhafaza etmekte olan Denizli İlimizin ve çevresinin, zaman içinde layık olduğu konuma her geçen gün ağırlıklı olarak yaklaşacağını anlatan bir araştırma kitabıdır.

 

      

Kitap Adı: Kültür Verileriyle Türk Anadolu

Yazarı: Ayça ADALILAR

Ankara – 1989

Orta Asya’da yapılan kazıları ve kazılarda gün ışığına çıkartılan bulguları, Türklerin kültür hayatlarındaki çarpıcı yanlarını konu alan sempozyum konuşmalarından derlenmiş bir kitaptır.

 

                   

Kitap Adı: Planlı Dönemde Turizm Politikası, Turizm Kooperatifleri ve Turizmde Çevre Bilinci

Yazarı: Ayça ADALILAR

Ankara – 1990

Turizm ve döviz darboğazları Türkiye’nin en önemli ekonomik ve toplumsal sorunlarıdır. Turizm dış satın alma gücünü destekleyen, geliştiren, döviz üretici bir karaktere sahiptir. Turizm gelirleri ile ihracat gelirlerini aynı öncelik sırasında yer vermek gerekir. Kalkınma planlarında turizm sorunlarının çözümünde turizm ekonomisinin verilerini değerlendirerek geliştirecek, turizm politikaları, yaklaşımlar, yöntemler ve önlemler gerekmektedir. Bunlardan bazıları deneme niteliğinde başlatılmış bazıları mevcut sistemlerin geliştirilmiş biçimleridir. İşte bu kitabın amacı, planlı döneme girdikten sonra turizm politikasına yönelen bu çalışmaları, yöntem, örgütlenme açısından incelemek ve uluslar arası toplumların gereği gibi kavramış oldukları turizm ve seyahatin ekonomik ve toplumsal önemini, turizm dalının kooperatifçilik çalışmaları arasında önemli ve değerli yerini Türkiye’ye de yansıtmaktır.

 

             

Kitap Adı: Yunus’tan Yetmişiki Damla

Yazarı: Ayça ADALILAR

Ankara – 1991

İnsanlık yeni bir çağ dönüşümü yaşıyor. Bilim ve teknolojide yaşanan devrim bütün dünyayı ve değer sistemlerini yeniden oluşturuyor. Bu oluşum çağında Yunus Emre’ye ve onu oluşturan kültüre bütün insanlığın ihtiyacı gittikçe önem kazanıyor. Bilgisayar ve robotlar dünyasında insanın unutulmamasının yolu, insanın kendisini bilmesini esas alan, insanı yaratılmışların en yücesi ve evrenin özü olarak değerlendiren Yunus Emre’nin dünya görüşüdür. Yunus Emre’yi ve Onun düşünce dünyasını yeniden tanımalı, anlamalı ve bütün insanlığa anlatmalıyız. 1991 Yunus Emre Sevgi ve Hoşgörü Yılı nedeniyle hazırlanan bu kitap bilgi çağının Bilgi ve Sevgi çağı olmasına katkıda bulunmak amacıyla yazılmıştır.

 

          

Kitap Adı: Bacılarla Yunus

Ankara – 1991

1991 Yunus Emre Sevgi ve Hoşgörü Yılı nedeniyle hazırlanan bu mütevazı eser, Yunus gibi büyük dahi insanın felsefesini günümüz edebiyatına uyarlayarak karşımıza çıkarmıştır. Modern teknoloji çağına ulaştığımız şu günlerde Yunus, yolumuzu aydınlatmaya, hem dünden daha çok ışıklandırmaya devam ediyor. Yedi asra yakın bir zaman ötesinden sesini, nefesini, içimize doldururcasına, “Bacılarla Yunus” adlı yapımla yine bizi engin bir hoşgörü denizinde yüzdürüyor.

 

             

Kitap Adı: Konaklama Tesislerinde Animasyon Hizmetlerinin Yönetimi

Yazarı: Yrd. Doç. Dr. Atilla HAZAR

Ankara – 1993

Animasyon hizmetleri konaklama işletmelerine gelir getirme, iyi firma imajı bırakma, konaklama süresi ve turizm mevsimini uzatma açısından dinamik bir özellik taşımaktadır. İşletmelerin kârlılık, süreklilik, büyüme ve sosyal amaçlarının gerçekleştirilmesinde temel etkinliklerden biridir. Bu nedenle konaklama işletmelerinde etkin ve verimli bir animasyon hizmetinin sunulmasına gereken önem verilmelidir. Bu kitap Animasyon hizmetlerinin tüm detaylarını kapsamaktadır.

 

           Kitap Adı: I. Uluslar arası Eşme Kilim Festivali, Türkiye Kilimciliğinin Üretim ve Pazarlama Sorunları Sempozyumu

Ankara – 1995

Tarihi kimliğinde Eşme kilimlerini incelediğinde, Eşme’de bitkisel, hayvansal ve topraksal kökenli doğal maddelerle boyamanın yapıldığı ata yadigarı mekikli ve düz dokumalarını kuşaktan kuşağa aktarmayı, Eşmeyi Organize Kültür Turizmi merkezlerinden biri yapmayı amaçlayarak, 14-15 Mayıs 1994 günlerinde düzenlenen I. Uluslar arası Eşme Kilim Festivali kapsamında yapılan sempozyum konuşlarından oluşmuş, ilgililerin yararlanabileceği eşsiz bir kaynak.          

Kitap Adı: I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu

Ankara – 1995

20-24 Nisan 1994 tarihleri arasında 454. Manisa Geleneksel Mesir Şenlikleri Kutlama Programı kapsamında düzenlenen I. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu Manisa Belediyesi Konferans Salonunda yapılmış, Ahmet Yesevi Türbesinin restorasyon resimleri Orta Asya’dan getirtilerek sergilenmiş, Taptuk Türbesi Yunus Emre mezarı restorasyonuyla ilişki gözler önüne serilmiş, sempozyumdaki tüm konuşmalar daha sonra bu kitapta toplanarak siz ilgililere kaynakça olarak sunulmuştur.


       

Kitap Adı: Tarihte Hamşioğulları

Yazarı: Ahmet ACAR

Ankara – 1995

Doğu Anadolu’da sıradan bir ailenin kronolojik bir gelişme belgesi değildir. Dar anlamda coğrafik bir bölgede yaşayan ve gelişen bir ailenin serüveni değildir. O aile mevhumunun dışında kabile ve aşiretin çok üstünde Müslüman Türk toplumunda mili ve manevi esaslarla ulusal birlik ve beraberliğin gelişmesine ve şuurlaşmasına vesile olan ve bunu sağlayan bir girişimdir.


       

Kitap Adı: II. Uluslar arası Eşme Kilim Festivali, Kirkitli ve Mekikli Dokuma Teknikleri Eşme Kilimleri ile Emsalleri Arasındaki İlişkiler ve Pazarlama İlkeleri Semineri

Ankara – 1997

Kirkitli ve Mekikli dokumalar bizim kültürümüzün temelidir. Söz konusu seminerde mekikli ve kirkitli dokuma teknikleri Eşme kilimleri ile emsalleri arasındaki ilişkiler ve pazarlama ilişkileri ele alınmış, ayrıca uluslar arası Türk kamuoyunun çalışmalarına katkıda bulunması ve taraflar arasındaki güncel ilişkilerin eksiksiz biçimde yansıtılması amaçlanmış ve seminerdeki konuşmalar bu kitapta toplanmıştır.


     

Kitap Adı: Kütahya – Kütahya Geleneksel Düğün Giysileri ve El İşlemeleri

Yazarı: Muazzez ÖZKER

Ankara – 1997

Uygarlık beşiği Anadolu’nun iç batı Ege bölgesinde bulunan “Kütahya” binlerce yıllık seramik, yüzlerce yıllık çini geçmişi ile bugün Türkiye’de “Seramik Başkenti” olarak anılmaktadır. Tamamen el emeği ve göz nuru ile üretilen eserler (çiniler, seramikler, elbiseler, takılar her gelinlik kızın sandığını süsleyen çeyizlikler...) ülkemizin gururu olmuştur. Hedef, sanatımızı önce insanımıza sonra dünyaya tanıtabilmektir.....


     

Kitap Adı: Kültür Verileriyle Kıbrıs’ın İlk Senekesi “Türkikler”

Yazarı: Ayça ADALILAR

Ankara – 1999

Bu kitap, 24-27 Kasım1998’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gazimagosa’da Doğu Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen II. Uluslar arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresindeki tebliğ notlarından oluşmuştur.


     

Kitap Adı: I. Milli Ve Milletlerarası Kütahya Kültür ve Turizm Festivali

2000’li Yıllarda Turizm Politikası ve Kütahya İlinin Organizesi

Ankara – 2000

Bu kitap, 27-30 Ağustos 1997’de gerçekleştirilen “I. Milli Ve Milletlerarası Kütahya Kültür ve Turizm Festivali”nin II. Günü düzenlenen “2000’li Yıllarda Turizm Politikası ve Kütahya İlinin Organizesi” sempozyum konuşmalarının derlemesidir.


     

Kitap Adı: Karapınar Sempozyumu

Konya – 2001

Bu kitap, 26-27 Ekim 2000’de gerçekleştirilen Karapınar’ın tarihi, otantik folkloru ve eşsiz güzellikteki doğasını konu alan “Karapınar Sempozyumunun” konuşmalarının derlemesidir.


     

Kitap Adı: Posof Tarihi

Yazarı: Ahmet ACAR

Ankara – 2002

Posof Sancak Beyi Ahmet Bey ve Ahvadi ile kısa öz tarihi gerçekleri yansıtan bir tarih kitabıdır.


     

Kitap Adı: Ardahan, Erzurum, Artvin, Acaristan Tarihi (Ardahan, Posof, Oltu, Olur, İsrail, Karnavas, Satlel, Sitloban, Şavşat, Artvin, Acaristan)

Yazarı: Ahmet ACAR

Ankara – 2002

... Müslümanlığın ve Türklüğü kabulü ile şuurlaştıran her yönüyle güney yarım küreye inmeyi gaye edinen ve bu yolda hiçbir şeyden çekinmeyen Moskof ihtiras ve zulmüne göğsünü siper eden ve bunda başarılı olan ailenin tarihi çıkışıdır. Bu şanlı ve şerefli çıkış sayesinde kuzeyden esen çarpık Moskof rüzgarı kırılmış, milli çekirdek teşkil etmiştir. O zaman o yörede ulusal birleşmeye Atom veya hidrojen bombasından daha tesirli olmuştur. ...


     

Kitap Adı: Dağıtım Kanalları

Yazarı: Dr. Ece C. KARADAĞLI, Araş. Gör. A. Orçun SAKARYA

İstanbul – 2005

Dağıtım Kanalları; içinde bulundurduğu kurumlar açısından, mal hattı ve portföy yönetimi kaynakların koordinasyonu ve rekabetçi yeteneği ön planda dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Söz konusu yayın; Dağıtım kanalları ve kanalları etkileyen çevresel faktörler, dağıtım kanalları sistemindeki kurumlar, fiziksel dağıtım ve dağıtım kanalı yönetimi pazarlama karması, endüstriyel dağıtım ve kanallarda güç ilişkileri; çatışma, işbirliği ve tatmin olmak üzere 6 bölümden oluşmuş, konusunda eksiksiz bir bilimsel çalışma olarak büyük bir değer taşımaktadır.